CRM asiakkuudenhallinta

NERIO CRM kerää arvokasta tietoa asiakashistoriasta ja auttaa sinua palvelemaan asiakastasi nopeasti. Sen avulla löydät kaikki tärkeät asiakasta koskevat tiedot yhdestä paikasta.

CRM-järjestelmä ohjaa ajankäyttöäsi tulosten kannalta olennaisiin asioihin ja siten selkeyttää oikein käytettynä työpäivääsi. Olennaisinta on kuitenkin asiakkaasta kiinnipitäminen, saada kontaktoinnin kautta mahdollisuus selvittää paremmin asiakkaan tarpeet ja luoda enemmän kauppaa.

Asiakasrajapinnassa päivitetty ja ylläpidetty asiakasrekisteri on kullanarvoinen markkinoinnin työväline harkiten käytettynä. Segmentoinnin avulla löydetään kohderyhmälle sopiva, ajankohtainen ja terävä markkinointiviesti kustannustehokkaasti.

Lue lisää Nerio CRM:stä