Tarjoa -kohteet

Tehosta kaupankäyntiäsi!
Ota tarjouskauppa käyttöösi nyt!

Kauppatapana tarjouskauppa on saanut viranomais­hyväksynnän kesällä 2012. Tarjoamme valmiin järjes­telmä­ratkaisun tarjouskaupan rakentamiseen sellaisena kuin sen liiketoimintaasi sopivana näet.

Tarjoukset kohdesivulla

Koh­teen tar­jouk­set näky­vät kohde­sivul­la ja voit antaa jokai­sesta tar­jouk­sesta lisä­tietoa eri­lai­silla hymiöillä ja iko­neilla sekä vapaalla teks­til­lä. 

Hintaehdotukset

Halutes­sasi voit antaa sivuil­la kävi­jöille mahdol­lisuu­den teh­dä hinta­ehdo­tuksia. Hinta­ehdo­tukset väli­tetään kohteen välit­täjälle säh­kö­postiin.

Tarjousten seuranta

Kiin­nos­tuneet voivat liit­tyä seuraa­maan koh­tees­ta annet­tuja tar­jouk­sia. Seuraa­jat saa­vat tiedon uusista tarjouk­sista säh­köpos­tiin.

Hallinta

Tarjous­kohteet voi­daan määrit­tää ja tar­jouk­set lisätä Nerio LKV hal­linta­panee­lista tai auto­maat­ti­sesti väli­tysjär­jestel­män aineis­tosiir­ron perus­teella.

"Lapin Arvokiinteistöjen Oikea-Arvo-tarjouskauppa on käynnistynyt hyvin, ja tekniikka on toiminut moitteettomasti. Kohteiden ja tarjousten syöttäminen on ollut mutkatonta ja toimivaa.

Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä tarjouskaupan ominaisuuksiin. Ostajakontaktit ovat lisääntyneet reippaasti Oikea-Arvo-tarjouskauppakohteiden osalta ja myyntiajat ovat lyhentyneet. Myös myytävien kohteiden hankintatyökaluna olemme käyttäneet Oikea-Arvo -tarjouskauppaa hyvällä menestyksellä."

Toimitusjohtaja Jukka Ruskola, Lapin Arvokiinteistöt Oy

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi ja pyydä tarjous oheisella lomakkeella.

Kiitos yhteydenotostanne

Kiitos yhteydenotostanne, olemme teihin mahdollisimman pian yhteydessä.